Máy xét nghiệm protein huyết tương BN ProSpec System

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Máy được thiết kết với xét nghiệm chuyên protein huyết tương, với loại thuốc thử thông thường bao gồm những xét nghiệm đánh giá sự nguy hiểm của tim, bệnh về thận, dinh dưỡng, đánh giá về sắt và thiếu máu …với những marker Cystatin C và CarbohydrateDeficient Transferrin (CDT)
Phương pháp phân tích: cố định thời gian động lực học, đo điểm cuối, VLin integral kết hợp nhiều hiệu chuẩn
Công suất thông thường 100 test/ giờ, phụ thuộc vào loại xét nghiệm
Xác đinh barcode cho những ống mẫu đầu tiên, chuẩn, điều khiển và thuốc thử tăng độ tin cậy của kết quả.
Tự động pha loãng mẫu, tự động đo nhắc lại, cho kết quả nhanh ít phải can thiệp vào quá trình vận hành.