Máy xét nghiệm nước tiểu Laura Smart

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Tốc độ Ủ trong : tốc độ đo 60 que thử/giờ

Ủ ngoài : tốc độ 240 que thử/giờ

Loại que thử 2,5,7,10  thông số
Thông số xét nghiệm PH, Protein, Glucose, Ketones, Urobilinogen, bilirubin, Máu,

SG, NIT, LEU (leucocytes)

Bước sóng (nm) 470,540, 650
Màn hình Màn hình chạm, TFT màu 320×240
Máy in Nhiệt, 2s/thông số
Bộ nhớ 200 kết quả