Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Immulite 2500

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Công suất cao 200 test/ giờ

Thời gian cho kết quả đầu tiên: 15 phút

Bộ tải mẫu: 12 mẫu/rack

Cuvette: 400 cuvett

Thiết kế tối ưu thực hiện xét nghiệm khẩn cấp STAT, xét nghiệm thông thường, dị ứng và các xét nghiệm riêng khác