Máy xét nghiệm miễn dịch Immulite 2000 XPi

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Công suất 200 test/ giờ

Thời gian cho kết quả đầu tiên: 35 phút

Bộ tải mẫu: 15 vị trí mẫu /rack, có 6 rack, tải mẫu liên tục

Khay hóa chất: 24 vị trí

Màn hình cảm ứng 19”

Tự động xét nghiệm lại mẫu có kết quả đo nằm ngoài dải chuẩn

Phát hiện cục máu đông, báo tắc, thiếu bệnh phẩm

Hệ thống thực hiện những xét nghiệm miễn dịch đặc biệt tới những xét nghiệm miễn dịch thông thường khác