Máy xét nghiệm khí máu và điện giải RapidPoint 400 series

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Máy xét nghiệm khí máu RapidPoint 400 siries  tại chỗ dùng để tiến hành xét nghiệm khí máu và điện giải, glucose và hemoglobin tổng số
Cho kết quả nhanh, trong vòng 60 giây

Thông số đo:

Blood Gas pH
pCO2
pO2
Electrolytes Na+
K+
Ca++
Cl
Metabolites Glucose
Hct
CO-oximetry tHb
sO2
O2Hb
HHb
COHb
MetHb