Máy xét nghiệm khí máu và điện giải RapidLab 1200

0 Review(s)
in stock

Mô tả

RapidLab 1200 tăng cường hiệu quả xét nghiệm khí máu nhờ kết hợp tốc độ và độ ổn định mà không tốn nhiều thời gian bảo dưỡng

Tăng menu xét nghiệm: Co-oximetry và BIT trẻ sơ sinh

Hệ thống cartridge tiết kiệm chi phí

Vận hành đơn giản, an toàn sinh học

Sử dụng kỹ thuật điện cực Ready Sensor
Có kết quả trong 60 giây
Màn hình cảm ứng dễ dàng thao tác

Parameters Analyte
Blood Gas pH
pCO2
pO2
Electrolytes Na+
K+
Ca++
CI
Metabolites Glucose
Lactate
CO-oximetry tHb
HHb
O2Hb
sO2
COHb
MetHb

Neonatal Total Bilirubin