Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 2120i

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Máy xét nghiệm huyết học Advia 2120 cung cấp giải pháp đo nhiều loại tế bào bạch cầu và tế bào lưới
Máy xét nghiệm huyết học tự động có thể đo 30 thông số

Tốc độ: 120 mẫu/h

Màn hình chạm
Test thông số tế bào hình lưới RETIC, MCVr, CHCMr, RDWr**, HDWr**, CHr, CHDWr**

CBC WBC, RBC, HB, HCT, MCV, MCH, MCHC, CHCM, RDW, HDW, CH, CHDW, PLT
Thành phần bạch cầu NEUT, LYMPH, MONO, EOS, BASO, LUC (Large Unstained Cells)
Tiểu cầu PLT, MPV, PDW, PCT
Hồng cầu lưới RETIC, MCVr, CHCMr, RDWr**, HDWr**, CHr, CHDWr**