Máy xét nghiệm huyết học tự động ADVIA 120

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Nạp mẫu tự động Máy xét nghiệm huyết học tự động có thể đo được 30 thông số (lựa chọn kết quả xét nghiệm dịch não tủy Đếm tế bào hồng cầu bằng chuẩn hình thái học hồng cầu, đưa ra nhiều trạng thái bệnh khác nhau và bệnh thiếu máu. 2D Tiểu cầu được phân tích đo ở 2 điểm kích cỡ và mật độ

Thông số đo:

WBC WBC, RBC, HGB†, HCT, MCV, MCH, MCHC, CHCM, RDW, HDW, CH, CHDW, PLT
Thành phần bạch cầu NEUT, LYMPH, MONO, EOS, BASO, LUC (Large Unstained Cells)
Tiểu cầu PLT, MPV, PDW, PCT
Hồng cầu lưới RETIC, MCVr, CHCMr, RDWr**, HDWr**, CHr, CHDWr**