Máy xét nghiệm huyết học 22 thông số

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số 5 thành phần bạch cầu, hai đồ thị tán xạ và 2 biểu đồ.

Tốc độ mẫu 80 mẫu/giờ.

Sử dụng công nghệ laser và kỹ thuật tán xạ quang đa phương dùng một nguốn sáng diode laser ổn định để tối ưu hóa các thành phần bạch cầu.

      Thông số kỹ thuật

 

Thông số xét nghiệm 22 thông số 5 thành phần bạch cầu
Tốc độ 80 mẫu/giờ
Thể tích lấy mẫu 180µl
Hệ thống lấy mẫu Bộ autosampler trộn, đọc barcode, lấy mẫu xuyên qua

nắp ống và tự động hút mẫu

Màn hình Màn hình cảm biến LCD có độ tương phản cao
Bộ nhớ 100 000 kết quả + đồ thị + kết quả QC
Lượng tiêu thụ hóa chất Thấp
Phương pháp đo Kỹ thuật tán xạ quang đa phương đo các thành phần

bạch cầu, trở kháng điện đếm tế bào (WBC, RBC. Plt),

phương pháp đo quang đo Hemoglobin