Máy Labo tự động Advia LabCell

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Công suất 400 tới 2000 ống mẫu mỗi giờ
Có thể lựa chọn nhiều xét nghiệm huyết học, miễn dịch, sinh hóa, nước tiểu và đông máu.
Kết hợp hệ thống sinh hóa ADVIA 1800, ADVIA 2400, hệ thống huyết học ADVIA 2120, hệ thống miễn dịch ADVIA Centaur XP, hệ thống IMMULITE 2500 và IMMULITE 2000.