Máy điện trị liệu

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Tất cả các dạng sóng hiện tại bao gồm LF, MF,MF/LF, IF đều có trong các dạng của các chương trình điều trị giảm đau, kích thích các exico vận động và kích thích quá trình trao đổi chất. Các chương trình hoạt động thông minh làm cho việc lựa chọn các chương trình điều trị thích hợp dễ dàng hơn