Máy chụp cắt lớp một lát – SOMATOM Definition AS

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Với SOMATOM Definition  AS, Siemens cung cấp một máy quét có khả năng thích nghi với hầu như tất cả bệnh nhân và mỗi câu hỏi lâm sàng.

Khả năng mở rộng từ 20 lên đến 128 lát hệ thống có thể được định cấu hình theo nhu cầu lâm sàng cụ thể của bạn.

Được thúc đẩy bởi các nền tảng chăm sóc nhanh, các SOMATOM Definition  AS được thiết kế để giúp tối đa hóa kết quả lâm sàng và để nâng cao năng suất bệnh nhân trung tâm.

Các SOMATOM Definition AS mới có thể được nâng cấp với các máy dò Stellar cho trạng thái của nghệ thuật nhận biết tín hiệu và giảm tiếng ồn.