Máy chụp cắt lớp hai lát – SOMATOM Definition Flash

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Trong thời gian số bệnh nhân ngày càng tăng, lộ trình điều trị ngày càng phức tạp và khả năng lâm sàng hạn chế, điều hợp lý để thực hiện là xem xét lại thường trình lâm sàng và không thực hiện CT “theo cách nó đã luôn luôn được thực hiện”.

Với các SOMATOM Definition Flash mới, đầu về cải tiến chăm sóc sức khỏe Siemens thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp mới – từ chức năng quét mà không cần beta-blockers và không cần gây ngủ nguy hại, để chẩn đoán tổn thương khi duy trì liều dùng tính trung lập với nguồn năng lượng kép.

Thông số kỹ thuật:

Detector 2 bộ detector StellarInfinity với bộ chuẩn trực 3D Anti-Scatter
Số slice 384 (2 x 192)
Thời gian quay tới 0.25 s
Độ phân giải thời gian

66 ms

Công suất phát 240 kW (2 x 120 kW)
Điều chỉnh kV 70-150 kV, mỗi bước 10 kV
Độ phân giải không gian 0.24 mm
Tốc độ quét tối đa 737 mm/s1 với Turbo Flash
Trọng lượng tải của bản bệnh nhân Lên tới 307 kg
Khoang mở 78 cm